ผลิตภัณฑ์
 

หน้ากากอนามัย
ประสิทธิภาพการกรอง 3 ชั้น

ปกป้องทางเดินหายใจจากฝุ่น เชื้อโรค แบคทีเรีย ควัน ของเหลว และอนุภาคขนาดเล็กในอากาศ

  • ระบายอากาศได้
  • วัสดุที่สะดวกสบายและอ่อนนุ่ม
  • ป้องกันละอองฝอยขนาดเล็ก

3 ขั้นตอน การป้องกัน

  1. ชั้นนอก (ผ้านอนวูฟเวนสปันบอนด์)  ป้องกันละออง ระบายอากาศป้องกันฝุ่น PM2.5 แบคทีเรียและสารพิษในอากาศ
  2. ชั้นกรอง (ละลายผ้านอนวูฟเวบ) ดูดซัพไฟฟ้าสถิต เส้นใยพิเศษ เพื่อจับอนุภาคขนาดเล็ก แบคทีเรียและกลิ่นไม่พึงประสงค์
  3. ชั้นใน (ผ้านอนวูฟเวนสปันบอนด์) ระบายอากาศและสะดวกสบาย

ข้อสำคัญ

ปกป้องทางเดินหายใจจากฝุ่น เชื้อโรค แบคทีเรีย ควัน ของเหลว และอนุภาคขนาดเล็กในอากาศ

  • เก็บหน้ากากในที่สะอาดไว้ในกล่องตลอดเวลา
  • เปลี่ยนหน้ากากทุก 8 ชั่วโมงหรือทันทีที่ชื้น / สกปรก
  • อย่าใช้หน้ากากซ้ำ
  • ห่อหุ้มหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วก่อนทิ้งลงถังขยะ

ผ่านฆ่าเชื้อ
ด้วยรังสี UV